Hjärtstartare jämförelse

Här kan du läsa mer om olika hjärtstartares specifikationer, fördelar och nackdelar. Baserat på befintliga studier, våra egna synpunkter samt feedback från kursdeltagare från utbildningar med hjärtstartare.

Hjärtstartare    AED7000 HeartStart FRx HeartStart HS1 Lifepak
CR Plus
AED
Plus
Samaritan
PAD 300
Tillverkare M&B Electronics Philips Philips Physio Control Zoll HeartSine
Användarvänlighet 1
Ljudinstruktioner Lugnt tempo med tydlig röst Lugnt tempo med tydlig röst Lugnt tempo med tydlig röst Lugnt tempo med tydlig röst och klart ljud Snabbt tempo med
mycket information (kan vara svårt att prioritera vad som ska göras)
Lugnt tempo men burkigt ljud
Visuella instruktioner: Bild för elektrodplacering Bild med blinkande lampor för elektrodplacering Bild för elektrodplacering Bild med blinkande lampor för elektrodplacering Bilder med lampor som blinkar i olika moment samt textdisplay (kan vara svårt att förstå vad som ska göras) Bilder med lampor som blinkar i olika moment (kan vara svårt att förstå vad som ska göras)
Elektroder Separata, vänster/höger Separata, vänster/höger Separata, vänster/höger Separata, vänster/höger I ett stycke med en
HLR-sensor som måste placeras rätt
Separata, vänster/höger
Takthållare HLR Ja Ja / valbart Ja / valbart Nej Ja Ja
Genomsnittlig tid till behandling 2 2 min 1 min 39 sek* 1 min 39 sek 1 min 33 sek 3 min 30 sek – ej utvärderad
Fullföljd behandling 2 -ej utvärderad 100 %* 100 % 100 % 44 % – ej utvärderad
Vikt 2,0 kg 1,6 kg 1,5 kg 2,0 kg 3,1 kg 1,1 kg
Driftsäkerhet
Självtester
Batteri:
Elektronik:
Elektroder inkopplade:
Elektroder funktion:
Dagligen
Dagligen
Dagligen
Dagligen
Dagligen
Dagligen
Dagligen
Dagligen
Dagligen
Dagligen
Dagligen
Dagligen
Veckovis
Veckovis
Veckovis
Nej
Veckovis
Veckovis
Veckovis
Nej
Veckovis
Veckovis
Veckovis
Nej
Larmar vid felindikation Ja, symbol Ja, blinkande lampa och ljudsignal Ja, blinkande lampa och ljudsignal Ja, symbol Ja, symbol och ljudsignal Ja, blinkande lampa och ljudsignal
Funktion
Snabb behandling 3
Tid till strömstöt efter HLR
9 sek 8 sek (patenterad Quick Shock) 8 sek (patenterad Quick Shock) 16 sek 15 sek 20 sek
Behandling av barn4 Separata barnelektroder Barnnyckel, anpassar strömstöt och HLR-instruktioner (samma elektroder som vuxna) Separata barnelektroder Separata barnelektroder Separata barnelektroder Separata barnelektroder
Service och underhåll
Elektroder hållbarhet 2 år 2 år 2 år 2 år 5 år 4 år
Batterier hållbarhet 4-5 år 4 år 4 år 2 år 5 år 4 år
Garanti 8 år 8 år 8 år 8 år 7 år 7 år
IP-klassning 5 IP54 IP55 IP21 IPX4 IP55 IP56
Ja
Kostnad
Listpris exkl. moms7
Hjärtstartare 8600 kr 15 663 kr 12800 kr 13 500 kr 16 269 kr 14 900 kr
Elektroder 590 kr 598 kr 669 kr 1 540 kr
(för batteri och elektrod som byts samtidigt)
1 369 kr 1 990 kr
(för batteri och elektrod som byts samtidigt)
Barnelektroder 750 kr 983 kr
Barnnyckel, engångskostnad
1160 kr 1 189 kr 900 kr 1 990 kr
(batteri- och barnelektrodpaket)
Batterier 890 kr 1 590 kr 1590 kr 1 540 kr
(för batteri och elektrod som byts samtidigt)
899 kr 1 990 kr
(för batteri och elektrod som byts samtidigt)
Kostnad vid användning/vuxen 590 kr 598 kr 669 kr 1 540 kr 1 369 kr 1 990 kr
Driftkostnad; 6 år inkl. ett användningstillfälle /vuxen 2660 kr 3 384 kr 3597 kr 4 620 kr 3 637 kr 3 980 kr
Diverse förklaringar

1 Användarvänlighet: En hjärtstartare är till för att rädda liv och störst chans att rädda liv har man om start och anslutning samt strömstöt ges från hjärtstartaren så fort som möjligt. För att det ska uppnås behöver hjärtstartaren vara enkel att starta och ge tydliga röstinsturktioner så att användaren snabbt och korrekt kan placer elektroderna enligt anvisningen på förpackningen. Om en strömstöt kan ges inom 3 minuter har överlevnad upp emot 74% registrerats. För varje minut som går utan en potentiellt livräddande strömstöt minskar chanserna med 10% att överleva.

2 Undersökning bland ovana användare: Genomförd och dokumenterad inför American Heart Association meeting (Abstract: AED use by untrained bystanders). Vid undersökningen fick ovana användare testa att utifrån hjärtstartarens röst- och bildinstruktioner starta apparaten, fästa elektroderna och leverera strömchock. Siffrorna visar hur lång tid det tog innan den ovana användaren lyckades starta hjärtstartare, ta fram elektroderna och fästa elektroderna korrekt så att analys och behandling kunde genomföras.

3 Snabb behandling: Studier visar hur viktigt det är att hjärt-lungräddning startas omgående och pågår med så få avbrott som möjligt. För att en elstöt ska ge bästa effekt måste den avges bara några sekunder efter att hjärt-lungräddning avslutats. Därför är det viktigt att tiden för analys och uppladdning vid ev. strömstöt är så kort som möjlig. Detta betonas också i riktlinjerna från ILCOR, AHA och ERC. Även hjärt-lungräddningen ska utföras med god kvalitet för att öka överlevnaden.

4 Behandling av barnhjärtan: Vid hjärtstopp hos barn rekommenderas precis som på en vuxen att en hjärtstartare används om det finns tillgängligt. Om ett barn är yngre än åtta år eller väger mindre än 25 kg rekommenderas en lägre defibrilleringsenergi, 50 J, och HLR-handledning för barn. ERC rekommenderar dock att standard elektroder används om barn elektroder ej finns tillgängliga.

5 IP-klassning: Visar vilket skydd apparaten har mot damm och fukt. Första siffran står för damm, andra för fukt (X betyder att klassning saknas). När man jämför hjärtstartare så innebär IP 21 en lägre klassning som passar utmärkt till exempel i kontors- och hemmiljö. Har hjärtstartaren en väska blir även det ett extra skydd. IP-klasser som 55/56 fungerar även i tuffare miljöer med mer smuts eller risk för väta; som bygg och industri, båt och skärgård, simhallar, fordon etc.

7 Listpriser: Vi har angett leverantörernas listpriser. Eventuella tillbehör som ingår i grundpriset för en hjärtstartare kan dock variera. Vi på HLR-Hjälpen inkluderar alltid elektrod, batteri, väska, väggfäste & HLR-kit: allt som behövs. Vi kan även offerera skåp / utomhusskåp vid behov.

Källor till hjärtstartarguiden:

Tillverkarnas egna tekniska data och specifikationer:
– Philips, HeartStart HS1 användarhandbok
– Philips, HeartStart FRx användarhandbok
– M&B, AED7000 användarhandbok
– Physio Control, Lifepak CRplus, bruksanvisning
– Zoll, AED plus, administratörshandbok
– Heartsine Tecnologies, Samaritan 300P bruksanvisning

Svenska HLR-rådet: hlr.nu

Abstract for the American Heart Association meeting: Automated External Defibrillators – Use by untrained bystanders – Can the public use model work?
Författare: Anhony D. Andre, PhD, Dawn B. Jorgenson, PhD, Jamie A. Froman, MBA, David E. Snyder, MS, Jeanne E. Poole, MD.

 ”Lay responder and PAD AEDs”: Jämförelse baserad dels på tillverkarnas specifikationer och dels på av Philips genomförda tester.