Är er arbetsplats redo vid ett olycksfall?

Genom vår första hjälpen kurs får ni lära er att känna igen symtom på sjukdomar & olycksfall och hur ni hanterar dessa praktiskt. Det är oftast de första minuterna innan ambulansen finns på plats som är avgörande. Genom att tex kunna känna igen symtomen på en stroke hinner ni larma 112 och förhoppningsvis minimera potentiella skador på hjärnan.

I Sverige måste företag enligt lag ha tillräckligt med personal som kan hantera olyckor som kräver första hjälpen åtgärder och personalens kunskap i detta måste vara uppdaterad.

Antingen kan våra instruktörer komma till er eller så kan ni besöka vårt huvudkontor i Stockholm, om det passar er bättre.

Jonathan, huvudinstruktör enligt Svenska HLR rådet, håller en HLR kurs för HLR-Hjälpen

Beprövade och uppdaterade

Våra kurser följer alla riktlinjer från Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Kurserna bygger på beprövad vetenskap och uppdateras regelbundet.

hlr

Sakkunniga och erfarna instruktörer

Våra instruktörer är bland de mest välutbildade och erfarna HLR-instruktörerna i Sverige.

Praktiska tips och mycket övning

Alla får öva mycket på en egen docka för att på så sätt ta till sig ny kunskap och befästa sina färdigheter.

SE VAD VÅR 2-TIMMARS HLR KURS INNEHÅLLER
 • Hur man snabbt bedömer om en medvetslös person behöver HLR
 • Vad som ska prioriteras på en olycksplats
 • Hur man lägger en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • Det korrekta sättet att utföra HLR på en Vuxen (barn/spädbarn kurser finns också)
 • När och hur man använder en hjärtstartare (AED) säkert
 • Hur man räddar någon som har satt i halsen

HLR Hjälpen ANLITAS AV:

 • img1
 • img1
 • img1
 • img1
 • I går hade vi vår utbildning tillsammans med Jonathan. Det var en jättetrevlig bra utbildning. Jonathan är väldigt lugn och pedagogisk, svarar på alla konstiga frågor.

  Carina Wetterdal
 • Jag har endast hört positiva saker från deltagarna. Kursen var engagerande tack vare era kunskaper och ert engagemang.

  Anna Palmung
 • Vi vill tacka för en mycket bra utbildning! Alla är sååå nöjda, både med innehållet och med Jonathan!

  Görel Jonsson
 • Jag vill tacka för en mycket bra kurs. Jag deltog inte själv men jag vet att den var uppskattad.

  Gunilla Hansson

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljöverket skriver i sina föreskrifter om första hjälpen och krisstöd. Arbetsplatsen ska följa arbetsmiljölagen och ska ha beredskap inför akuta situationer beroende på verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Det ska finnas rutiner, kunskaper och utrustning för att kunna planera och ordna för första hjälpen och krisstöd. Arbetsplatsen ska kunna ordna både psykiskt och socialt omhändertagande vid akuta situationer. Arbetsplatsen ska även arbeta med ett systematiskt arbetsmiljöarbete genom att b.l.a göra riskbedömningar och riskanalyser. Arbetstagarna ska känna till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsstället. Företaget ska fortlöpande hållas väl förtrogna med de rutiner som gäller.

Begär en gratis offert

Ring oss på 020-121265 eller fyll i formuläret nedan för att få en gratis offert och få veta mer om våra utbildningar.
  Vi återkommer inom 24 timmar