Första hjälpen kurs

Varför välja oss?
  • Praktisk första hjälpen kurs

    Mycket praktisk träning skapar handlingsberedskap

  • Vetenskapligt material

    Första hjälpen materialet är framtaget av första hjälpen rådet, vilket innebär metoder med evidens

  • Kurser i hela Sverige

    Våra instruktörer utbildar över hela Sverige

SKICKA DIN OFFERTFÖRFRÅGAN

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för en kostnadsfri offert.

ZOLL AED Plus väggfäste

Första hjälpen utbildning

Lär er rädda liv med en första hjälpen utbildning. På 3 1/2 timme lär ni er att utföra viktiga första hjälpen åtgärder som kan rädda liv. Ni lär er bland annat att utföra hjärt-lungräddning, stabilt sidoläge, åtgärda ett luftvägsstopp, hantera en hjärtstartare, bedöma en olycksplats, sjukdomsfall, olycksfall och förflyttningstekniker.

referenser

”Vi vill tacka för en mycket bra utbildning igår med Jonathan. Han var en utmärkt lugn och pedagogisk utbildare som kunde hantera vår något brokiga skara av medarbetare!” / Gylling

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljöverket skriver i sina föreskrifter om första hjälpen och krisstöd. Arbetsplatsen ska följa arbetsmiljölagen och ska ha beredskap inför akuta situationer beroende på verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Det ska finnas rutiner, kunskaper och utrustning för att kunna planera och ordna för första hjälpen och krisstöd. Arbetsplatsen ska kunna ordna både psykiskt och socialt omhändertagande vid akuta situationer. Arbetsplatsen ska även arbeta med ett systematiskt arbetsmiljöarbete genom att b.l.a göra riskbedömningar och riskanalyser. Arbetstagarna ska känna till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsstället. Företaget ska fortlöpande hållas väl förtrogna med de rutiner som gäller.

Våga hjälpa

Första hjälpen bör alla kunna ge vid akut sjukdomstillstånd eller en olycka med personskador. Kursen i första hjälpen ger dig en möjlighet att våga ingripa. Med praktisk träning och grundläggande kunskap får du förutsättningar för att både kunna hjälpa en människa i en akut livshotande situation men även att ta hand om mindre allvarliga sjukdomstillstånd och skador. Varför är det så viktigt att alla kan ge livräddande första hjälpen? De första minuterna är avgörande vid akut sjukdom eller allvarlig skada. Det är de första minuterna som allmänheten är på plats och de har på så sätt en mycket viktig funktion i kedjan som räddar liv.